#Over mij

Met 20 jaar ervaring als docent/begeleider op verschillende (zorg)scholen ontstond er de wens om jongeren ook buiten school te kunnen coachen. Hiervoor heb ik met succes de opleiding jeugdtherapie afgerond aan de GITP PAO.

Als coach:
#Sta ik actief aan je zijde en denk mee om jouw persoonlijke pad te vinden en succes te behalen;
#Bied ik een goed luisterend oor: luister intensief en objectief naar wat je wel en niet vertelt zonder hierover een oordeel te vellen;
#Bied ik je een ander perspectief door op verschillende manieren naar hetzelfde te kijken kan je een ruim begrip krijgen van obstakels én oplossingen;
#Stel ik je vragen die je zullen helpen om je eigen antwoord op het probleem te vinden. Er zijn geen goede of foute antwoorden, alleen ontdekkingen. Dit zal je stimuleren je oude patronen en gewoonten die je belemmeren in je ontwikkeling los te laten en om het nieuwe gedrag een plek te geven.

#Jan Arnold Bik

Zeeburgerpad 58
1019 AC Amsterdam
020 737 25 72
06 54 11 10 02
jan@studiozeeburg.nl

#Contact

#Links